Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch und Ukrainisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

 

Aldona Markowicz

 

Aldona Markowicz całe życie związana jest z Wrocławiem. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w POSM I i II st. w klasie wiolonczeli Zdzisława Butora, u którego również kontynuowała studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Po ukończeniu studiów rozpoczęła współpracę z Wrocławską Orkiestrą Kameralną „Leopoldinum” pod dyrekcją Karola Teutscha. W 1996 roku została założycielem Orkiestry Kameralnej „Wratislavia”, której szefem artystycznym był Jan Stanienda.

 

W latach 2002-2007 piastowała stanowisko koncertmistrza wiolonczel w Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego, a obecnie jest koncertmistrzem w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. Współpracowała z wieloma orkiestrami, a także znakomitymi dyrygentami i solistami. Uczestniczyła w nagraniach płytowych, koncertowała w całej Polsce oraz w wielu krajach świata. Nieprzerwanie występuje jako solista i kameralista.

 

W 2007 roku uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dziedzinie artystycznej: instrumentalistyka.

 

Zajmuje się także dydaktyką. W 1992 roku objęła klasę wiolonczeli w PSM II st. we Wrocławiu, a od 1999 roku prowadzi również zajęcia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.