Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Aldona Markowicz

 

Aldona Markowicz całe życie związana jest z Wrocławiem. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w POSM I i II st. w klasie wiolonczeli Zdzisława Butora, u którego również kontynuowała studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Po ukończeniu studiów rozpoczęła współpracę z Wrocławską Orkiestrą Kameralną „Leopoldinum” pod dyrekcją Karola Teutscha. W 1996 roku została założycielem Orkiestry Kameralnej „Wratislavia”, której szefem do chwili obecnej jest Jan Stanienda.

 

W latach 2002-2007 piastowała stanowisko koncertmistrza wiolonczel w Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego, a obecnie jest koncertmistrzem w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. Współpracowała z wieloma orkiestrami, a także znakomitymi dyrygentami i solistami. Uczestniczyła w nagraniach płytowych, koncertowała w całej Polsce oraz w wielu krajach świata. Nieprzerwanie występuje jako solista i kameralista.

 

W 2007 roku uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dziedzinie artystycznej: instrumentalistyka.

 

Zajmuje się także dydaktyką. W 1992 roku objęła klasę wiolonczeli w PSM II st. we Wrocławiu, a od 1999 roku prowadzi również zajęcia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.