Альдона Марковiч

 

Випускниця Музичної Академiї iм. Кароля Лiпiнського у Вроцлавi в класi вiолончелi Здiслава Бутора. Пiсля закiнчення навчання розпочала спiвпрацю з Вроцлавським Камерним Оркестром Леопольдiнум пiд керiвництвом Кароля Тойча. В 1996 роцi була зпiвзасновницею Камерного Оркестру Вратiславя.

 

В 2002-2007 рр. була концертмейстером вiолончелей у Вроцлавськiй Фiлармонiї iм. Вiтольда Лютославського, а тепер є концертмейстером в Опольськiй Фiлармонiї iм. Юзефа Ельснера. Спiвпрацювала з багатьма оркестрами, видатними диригентами i солiстами. Приймала участь в записi платiвок, концертувала по цiлiй Польщi та багатьох країнах свiту. Постiйно виступає як солiстка i камерний музикант.

 

Займається також педагогiчною дiяльнiсть. З 1992 р. провадить клас вiолончелi в Музичнiй школi II ступня у Вроцлавi, а вiд 1999 р. – у Вроцлавськiй Музичнiй Академiї.