Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch und Britisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

Zbigniew Zając

 

Od roku 1994 do chwili obecnej jest głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Narodowego Kolumbii w randze profesora nadzwyczajnego. W 1990 roku założył Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną “Collegium Musicum”, której dyrektorem pozostaje po dziś dzień. W roku 2008 powołał do życia projekt FOSBO (Fundación Orquesta Sinfonica de Bogotá). Był pomysłodawcą ustanowienia cykli koncertowych dla dwóch orkiestr Uniwersytetu Narodowego Kolumbii w najważniejszej sali koncertowej, Audytorium im. Leóna de Greiffa. Od roku 1984 był szefem grupy fagotów Orkiestry Filharmonicznej w Bogocie i jest członkiem jej Komitetu Programowego.

 

Do jego najważniejszych artystycznych kreacji należy zaliczyć:

 

  • “Wesele Figara” (2004) i “Cyganerię” (2005), dla IDCT (Instytut Kultury i Turystyki), wystawianych w Teatro Colon i Leon de Greiff Auditorium (Bogota);


  • “Rozkwit i upadek miasta Mahagonny” Kurta Weilla z udziałem uznanego sekstetu wokalnego Singer Pur Germany, dla Sali Koncertowej im. Luisa Angela Arango oraz Goethe-Institut;


  • “Czarodziejski flet” we współpracy z Uniwersytetem Narodowym Kolumbii (2008), „Orfeusza i Eurydykę“ Glucka w koprodukcji z Teatrem i Audytorium im. Leóna de Greiffa (2009);


  • “Stworzenie świata” J. Haydna (2009), balet “Dziadek do orzechów” (2008 i 2009), wspierane przez Teatr Sztuk Pięknych i FOSBO;


  • “Wielkie Koncerty Sylestrowe” (2008 i 2009), transmitowane przez Miejską Telewizję w Bogocie;


  • operę “Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego oraz V Symfonię Gustava Mahlera, z udziałem Orkiestry Symfonicznej Konserwatorium w Teatrze Sztuk Pięknych, w ramach Sezonu Zarzuelowego (2010).

 

Przez wiele lat był korespondentem “Ruchu Muzycznego”, dla którego pisał artykuły z cyklu “Pochodzenie muzyki kolumbijskiej”. Ostatnio jego praca została opublikowana w książce “Relacje między Polską a Kolumbią – wczoraj i dziś”, wydanej przez wydawnictwo CESLA.

 

W kwietniu 1996 r. został odznaczony przez polskiego Ministra Kultury medalem “Zasłużony dla kultury polskiej” za swoją pracę poza granicami kraju, a w roku 2007 otrzymał tytuł profesora emerytowanego na Uniwersytecie Narodowym Kolumbii. W marcu 2010 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W lutym 2010 rząd kolumbijski przyznał mu kolumbijskie obywatelstwo.