Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch und Britisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

Wiesław Kwaśny

 

ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie skrzypiec prof. Eugenii Umińskiej. Był stypendystą Yale School of Music (USA). Zdobył V nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Lizbonie. Na tym samym konkursie otrzymał również specjalną nagrodę Henryka Szerynga za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha. Jest także laureatem III nagrody w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Neapolu, II nagrody w Konkursie North Carolina Symphony oraz I nagrody w Konkursie im. G. B. Dealy w Dallas (USA).

 

Dokonał licznych nagrań dla PR i TV, a także nagrań płytowych. Był koncertmistrzem Orkiestry PRiTV w Krakowie. Następnie podjął pracę w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka jako solista i członek zespołu, potem został solistą i koncertmistrzem orkiestry Sinfonia Varsovia. Koncertując wiele razy z tymi zespołami jako solista występował w Polsce i za granicą z najwybitniejszymi artystami, zarówno dyrygentami jak i instrumentalistami takimi jak: Y. Menuhin, M. Rostropowicz, J. Frantz, F. P. Zimmermann, J. Maksymiuk, P. Schreier. Z wyżej wymienionymi orkiestrami w ciągu 20 lat wykonał ponad 1200 koncertów na wszystkich kontynentach, w największych i najbardziej prestiżowych salach koncertowych.

 

Obecnie jest koncertmistrzem Filharmonii Krakowskiej. Prowadzi ponadto działalność pedagogiczną. Jest Profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczy także w szkołach średnich. Jego studenci i uczniowie zdobyli kilkanaście pierwszych miejsc na konkursach skrzypcowych krajowych i zagranicznych. Był gościnnym profesorem w Moguncji. Koncertuje solo jako skrzypek oraz altowiolista z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi. W roli altowiolisty wystąpił wielokrotnie z prof. Kają Danczowską. Prowadzi także koncerty od pulpitu. Ściśle współpracował z orkiestrą kameralną Capella Bydgostiensis; często w tym charakterze występuje z wieloma zespołami symfonicznymi i kameralnymi.

 

Jest jurorem konkursów skrzypcowych. Prowadzi letnie kursy mistrzowskie. Był promotorem Doktoratu Honoris Causa przyznanego Profesor Jadwidze Kaliszewskiej.